Sida 1 av 1

Det svenska skattesystemet

Postat: sön 04 apr 2021, 11:29
av Big Berra
Det svenska skattesystemet är numera mer eller mindre en katastrof. Ett lapptäcke som lappats och lagats under åren, men i grunden samma system som byggdes upp under 50-70 talet och har en uppbyggnad som passade samhället så som det såg ut på den tiden.

Skattemedlen bekostar på tok för många områden utöver den bas-service man förväntar sig.

I små glesbefolkade kommuner betalar du hög skatt och får dålig service. Ett Robin-Hood skattesystem försöker rätta till detta problem utan att lyckas. Här finns dock också problem som inte är direkt skattebaserat, ska vi ha en olönsam glesbygd ?

Vi har avskaffat förmögenhetsskatten men har istället ”dold” förmögenhetsskatt i form av ”schablon-skatt” på sparande i isk:er och kapitalförsäkringar.

Många andra konstigheter finns i våra välfärdssystem som exempelvis inom sjukvåden:
Att fixa ett brutet ben kostar x antal besök på sjukhuset á 200kr.
Att fixa en bruten tand kostar någonstans uppemot 10 000kr.

Det jag anser att skattesystemet definitivt skall bekosta är
- Akutsjukvården
- Polisen
- Räddningstjänsten
- Rättsväsendet
- Försvaret

Möjligen
- Skola
- Åldringsvård
- Icke-akut sjukvård
- Infrastruktur
- Grundpension
- Lite andra småsaker

Mycket kan vara avgiftsbaserat där användaren av tjänsten betalar kostnaden själv eller i grupp. T.ex. vägtrafikanterna bekostar vägkostnader.


Personligen velar jag lite fram och tillbaka på hur intäkterna i ett skattesystem skall se ut.

Vissa dagar anser jag att det skall vara helt omsättnings-baserat.

Andra dagar tycker jag att ett system skall vara en schablonskatt baserat på värdet på alla tillgångar. Fördelen med att tillgångsbaserat system är att det är relativt lätt att veta vem som sitter på tillgångarna, man vet vem som äger fastigheterna, båtarna, hästarna, fordonen mm. Nackdelen är t.ex. att vissa personer som bara har ett hus som tillgång inte har inkomst som räcker för att betala skatten. Dock finns det smarta lösningar för detta.

Om det skall vara skatt på inkomst skall den vara mycket låg. Kanske införande av en max-skatt på inkomst är vettigt. Du betalar maximalt din beräknade kostnad för nyttjande av välfärdssystemet under ditt liv.

Det viktigaste är dock att det totala skattetrycket skall ned.

Re: Det svenska skattesystemet

Postat: sön 04 apr 2021, 16:29
av Stora Norrland
Big Berra skrev:
sön 04 apr 2021, 11:29
Det viktigaste är dock att det totala skattetrycket skall ned.
Det kräver att regeringen (och därmed svenska folket, i förlängningen) väljer att helt enkelt sluta skattefinansiera vissa saker. Gärna för mig, men "trädkramare" lär slå bakut.

Sjukvården, akut och icke akut, får gärna vara skattefinansierad. Exempel från egenfinansierad sjukvård (läs: US of A) avskräcker. Exempel från mestadels allmänfinansierad (läs: Schweiz) tycker jag är uppmuntrande.
Utbildning bör vara allmänfinansierad ungefär på det sätt som vi har i SE.

Re: Det svenska skattesystemet

Postat: sön 04 apr 2021, 18:05
av Big Berra
Stora Norrland skrev:
sön 04 apr 2021, 16:29
Big Berra skrev:
sön 04 apr 2021, 11:29
Det viktigaste är dock att det totala skattetrycket skall ned.
Det kräver att regeringen (och därmed svenska folket, i förlängningen) väljer att helt enkelt sluta skattefinansiera vissa saker. Gärna för mig, men "trädkramare" lär slå bakut.

Sjukvården, akut och icke akut, får gärna vara skattefinansierad. Exempel från egenfinansierad sjukvård (läs: US of A) avskräcker. Exempel från mestadels allmänfinansierad (läs: Schweiz) är utycker jag ppmuntrande.
Utbildning bör vara allmänfinansierad ungefär på det sätt som vi har i SE.
I dagsläget har man byggt upp ett utbildningssystem där i princip alla skall studera efter gymnasiet vare sig det behövs eller ej.
Jag skulle säga att 25% av alla universitetskurser är fullständigt onödiga, de leder ej till några jobb eller något annat som kan ge en samhällsnytta.

Näringslivet har behov av välutbildad arbetskraft. Låt företagen sponsra vissa utbildningar, t.ex. alla ingenjörsutbildningar.

Grundskolorna är nog vettiga att finansiera helt genom skattemedel.

Re: Det svenska skattesystemet

Postat: mån 05 apr 2021, 13:02
av Puttaren
Big Berra skrev:
sön 04 apr 2021, 11:29
Det viktigaste är dock att det totala skattetrycket skall ned.
Bara ett parti har detta på sitt program. Inte ens moderaterna vill sänka skatterna eftersom "det är mycket som ska finansieras", som en av moderaternas företrädare sade för ett tag sedan.
https://www.medborgerligsamling.se/var- ... h-skatter/

Re: Det svenska skattesystemet

Postat: mån 05 apr 2021, 14:18
av Stora Norrland
Big Berra skrev:
sön 04 apr 2021, 18:05
I dagsläget har man byggt upp ett utbildningssystem där i princip alla skall studera efter gymnasiet vare sig det behövs eller ej.
Jag skulle säga att 25% av alla universitetskurser är fullständigt onödiga, de leder ej till några jobb eller något annat som kan ge en samhällsnytta.
Näringslivet har behov av välutbildad arbetskraft. Låt företagen sponsra vissa utbildningar, t.ex. alla ingenjörsutbildningar.
Grundskolorna är nog vettiga att finansiera helt genom skattemedel.
En viss överbyggnad av utbildningar finns det säkert.
Grundskola och gymnasium mår bra av skattefinansiering.
Universitet är ju gratis i form av att man inte i har terminsavgifter. Såna tycker jag inte vi skall ha heller. Det låser ute de som inte har medel, vilket knappast är bra ur samhällssynvinkel.

Varför inte låta marknaden (närinsglivet) sköta det hela via tillgång och efterfrågan?
Om "onödiga" utb inte premieras i form av anställningar och/eller lön etc, så löser sig väl det hela självt sett över lite tid?
Pss för man premiera lite mer om man vill ha "rätt" sorts utb.

Re: Det svenska skattesystemet

Postat: mån 05 apr 2021, 14:28
av Stora Norrland
Big Berra skrev:
sön 04 apr 2021, 11:29
Du betalar maximalt din beräknade kostnad för nyttjande av välfärdssystemet under ditt liv.
Det är ju inte en fungerande metod om man vill ha en "välfärd" som täcker alla medborgares behov av "normal" välfärd.
Vissa måste betala mer än de beräknas förbruka (eller mer än snittförbrukningen, om man så vill) om man också vill att de som inte kan betala hela den summan skall kunna ha "normal" välfärd.

Att den totala skattenivån gärna får plockas ned en aning håller jag med om. Man kan väl låta bli att skicka skattekronor till vissa områden, helt enkelt. Sådana "icke nödvändiga" områden kan sedan finansieras genom att man betalar vid nyttjande.

Bästa sättet kanske är att man som medborgare får mer koll på hur mycket av olika pålagor som går till vad?
Bilskatt och drivmedelsskatt? Lär gå en hel del till annat än transportinfra.
Etc.

Re: Det svenska skattesystemet

Postat: sön 11 apr 2021, 11:29
av Big Berra
Stora Norrland skrev:
mån 05 apr 2021, 14:28
Big Berra skrev:
sön 04 apr 2021, 11:29
Du betalar maximalt din beräknade kostnad för nyttjande av välfärdssystemet under ditt liv.
Det är ju inte en fungerande metod om man vill ha en "välfärd" som täcker alla medborgares behov av "normal" välfärd.
Vissa måste betala mer än de beräknas förbruka (eller mer än snittförbrukningen, om man så vill) om man också vill att de som inte kan betala hela den summan skall kunna ha "normal" välfärd.

Att den totala skattenivån gärna får plockas ned en aning håller jag med om. Man kan väl låta bli att skicka skattekronor till vissa områden, helt enkelt. Sådana "icke nödvändiga" områden kan sedan finansieras genom att man betalar vid nyttjande.

Bästa sättet kanske är att man som medborgare får mer koll på hur mycket av olika pålagor som går till vad?
Bilskatt och drivmedelsskatt? Lär gå en hel del till annat än transportinfra.
Etc.
En variant.
Du betalar maximalt din beräknade kostnad för nyttjande av välfärdssystemet under ditt liv gånger två

Re: Det svenska skattesystemet

Postat: mån 12 apr 2021, 12:00
av duffaren
Vore väldigt intressant att veta vart alla pengar går.
inget mörkande inget smygande
uppspaltat i miljoner räcker gott

Re: Det svenska skattesystemet

Postat: tis 13 apr 2021, 17:16
av Big Berra
duffaren skrev:
mån 12 apr 2021, 12:00
Vore väldigt intressant att veta vart alla pengar går.
inget mörkande inget smygande
uppspaltat i miljoner räcker gott
Vi kan ta budgeten för 2019 så att inte en massa corona-krångel ställer till det
Budgetposternas nummer inom parentes.

14300 Miljoner. (1) Rikets styrelse

Här kan man enligt mig skära bort följande poster:

55 Miljoner Sametinget
132 Miljoner Nationella minoriteter
661 Miljoner Medier

17315 Miljoner (2) Samhällsekonomi och Finansförvaltning

Här går det säkerligen att skära en hel del men då måste man gå in på detaljer

11402 Miljoner (3) Skatt, tull, exekution

46343 Miljoner (4) Rättsväsendet

2362 Miljoner (5) Internationell samverkan

56191 Miljoner (6) Försvar och krisberedskap

44945 Miljoner (7) Internationellt bistånd

Här bör man kunna skära ned till hälften utan att skämmas.

13573 Miljoner (8) Migration

Här bör man kunna skära ned större delen

78122 Miljoner (9) Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Den katastrofalt dåligt organiserade sjukvården bör kunna omorganiseras och man bör t.ex. kunna sätta press på läkemedelsbolagen vid upphandlingar för att minska ned den enorma posten "bidrag till läkemedelsförmånerna 27789 miljoner". Statens kostnad bör vara lågt om man fortfarande skall behålla regionernas ansvar.

Även assistansersättningsposten 24487 miljoner bör drastiskt kunna sänkas med en bättre organisation.

97657 (10) Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

34450 (11) Ekonomisk trygghet vid ålderdom

97332 (12) Ekonomisk trygghet för familjer och barn

18486 (13) Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering


Det mesta kan skäras bort.

76815 (14) Arbetsmarknad och arbetsliv

Det mesta kan skäras bort

25023 (15) Studiestöd

Man kan skära ned en del på studiestöd till onödiga utbildningar som aldrig leder till ett jobb.

81347 (16) Utbildning och universitetsforskning

Viss del av utbildning är sådan som direkt är till nytta för vissa företag, låt företagen sponsra dessa utbildningar.
Man borde kunna minska kostnaden med 20%

15994 (17) Kultur, medier, trossamfund och fritid
Det här skall staten inte blanda sig i. De som vill ägna sig åt en viss verksamhet får själva välja vad de vill syssla med.
Staten skall inte gå in och sponsra vissa aktiviteter.

Någon liten del, t.ex. riksarkivet kan möjligen fortsätta att ligga inom statens budget.

6972 (18) Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Här har staten blandat sig i alldeles för mycket, förutom lantmäteriverket kan man skära bort dessa utgifter.

3496 (19) Regional tillväxt


Här är jag lite fundersam, något kan behövas för att inte glesbygden skall bli alldeles utarmad. Jag skulle dock föreslå zoner där
statlig skatt är lägre, det bör fungera.

11836 (20) Allmän miljö och naturvård

Alla klimatångestposter kan skäras bort

3595 (21) Energi

Kan skäras ned radikalt

59456 (22) Kommunikation

Tas bort helt och hållet samtidigt som man tar bort punktskatterna.
T.ex. användarna av vägar betalar avgifter som täcker kostnaderna.

19787 (23) Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Ta bort denna utgiftspost helt och hållet så länge vi är med i EU.

Det här är samma typer av utgifter som finns inom EU, varför skall staten hålla på med samma sak som EU och omfördela
medel mellan olika länder och verksamheter ?

7267 (24) Näringsliv

Tas bort, näringslivet sköter sig bra utan statlig inblandning

115893 (25) Allmänna bidrag till kommuner

Det här är ett tydligt tecken på att organisationen av Sverige är trasig.
En del ansvar bör nog flyttas från kommunerna till staten.

25155 (26) Statsskuldräntor

40914 (27) Avgift till EU

Re: Det svenska skattesystemet

Postat: ons 14 apr 2021, 14:40
av duffaren
Big Berra skrev:
tis 13 apr 2021, 17:16
duffaren skrev:
mån 12 apr 2021, 12:00
Vore väldigt intressant att veta vart alla pengar går.
inget mörkande inget smygande
uppspaltat i miljoner räcker gott
Vi kan ta budgeten för 2019 så att inte en massa corona-krångel ställer till det
Budgetposternas nummer inom parentes.

14300 Miljoner. (1) Rikets styrelse

Här kan man enligt mig skära bort följande poster:

55 Miljoner Sametinget
132 Miljoner Nationella minoriteter
661 Miljoner Medier

17315 Miljoner (2) Samhällsekonomi och Finansförvaltning

Här går det säkerligen att skära en hel del men då måste man gå in på detaljer

11402 Miljoner (3) Skatt, tull, exekution

46343 Miljoner (4) Rättsväsendet

2362 Miljoner (5) Internationell samverkan

56191 Miljoner (6) Försvar och krisberedskap

44945 Miljoner (7) Internationellt bistånd

Här bör man kunna skära ned till hälften utan att skämmas.

13573 Miljoner (8) Migration

Här bör man kunna skära ned större delen

78122 Miljoner (9) Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Den katastrofalt dåligt organiserade sjukvården bör kunna omorganiseras och man bör t.ex. kunna sätta press på läkemedelsbolagen vid upphandlingar för att minska ned den enorma posten "bidrag till läkemedelsförmånerna 27789 miljoner". Statens kostnad bör vara lågt om man fortfarande skall behålla regionernas ansvar.

Även assistansersättningsposten 24487 miljoner bör drastiskt kunna sänkas med en bättre organisation.

97657 (10) Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

34450 (11) Ekonomisk trygghet vid ålderdom

97332 (12) Ekonomisk trygghet för familjer och barn

18486 (13) Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering


Det mesta kan skäras bort.

76815 (14) Arbetsmarknad och arbetsliv

Det mesta kan skäras bort

25023 (15) Studiestöd

Man kan skära ned en del på studiestöd till onödiga utbildningar som aldrig leder till ett jobb.

81347 (16) Utbildning och universitetsforskning

Viss del av utbildning är sådan som direkt är till nytta för vissa företag, låt företagen sponsra dessa utbildningar.
Man borde kunna minska kostnaden med 20%

15994 (17) Kultur, medier, trossamfund och fritid
Det här skall staten inte blanda sig i. De som vill ägna sig åt en viss verksamhet får själva välja vad de vill syssla med.
Staten skall inte gå in och sponsra vissa aktiviteter.

Någon liten del, t.ex. riksarkivet kan möjligen fortsätta att ligga inom statens budget.

6972 (18) Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Här har staten blandat sig i alldeles för mycket, förutom lantmäteriverket kan man skära bort dessa utgifter.

3496 (19) Regional tillväxt


Här är jag lite fundersam, något kan behövas för att inte glesbygden skall bli alldeles utarmad. Jag skulle dock föreslå zoner där
statlig skatt är lägre, det bör fungera.

11836 (20) Allmän miljö och naturvård

Alla klimatångestposter kan skäras bort

3595 (21) Energi

Kan skäras ned radikalt

59456 (22) Kommunikation

Tas bort helt och hållet samtidigt som man tar bort punktskatterna.
T.ex. användarna av vägar betalar avgifter som täcker kostnaderna.

19787 (23) Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Ta bort denna utgiftspost helt och hållet så länge vi är med i EU.

Det här är samma typer av utgifter som finns inom EU, varför skall staten hålla på med samma sak som EU och omfördela
medel mellan olika länder och verksamheter ?

7267 (24) Näringsliv

Tas bort, näringslivet sköter sig bra utan statlig inblandning

115893 (25) Allmänna bidrag till kommuner

Det här är ett tydligt tecken på att organisationen av Sverige är trasig.
En del ansvar bör nog flyttas från kommunerna till staten.

25155 (26) Statsskuldräntor

40914 (27) Avgift till EU
Tack :shock: